گوگل سایت کنگره شعر مقاومت بین‌الملل اسلامی را حذف کرد

گوگل سایت کنگره شعر مقاومت بین‌الملل اسلامی را حذف کرد

به گزارش خبرنگار اعزامی خبرگزاری فارس به بوشهر، یکی از مسئولان سایت کنگره شعر مقاومت بین‌الملل اسلامی گفت:‌ سایت کنگره شعر مقاومت بین‌الملل اسلامی توسط شرکت گوگل و با حمایت کشورهایی که بر ضد بیداری اسلامی در منطقه...