خبرخوان

نوشته هایی با برچسب "UK"

UK arrests Iranian journalist over ‘traitor’ complaint

UK arrests Iranian journalist over ‘traitor’ complaint

The British police have detained the Iranian owner of a London-based television production company over allegations made by a British secret service agent against Press TV. ...

Belgians protest austerity measures

Belgians protest austerity measures

On Friday, Belgians marched in central Brussels to voice their opposition to cuts the incoming government says are necessary to help the country's troubled financial sector, Reuters reported...

British police begin kettling protesters

British police begin kettling protesters

Sources said police have started to kettle protesters in a bid to be able to control them and prevent masses to occupy other areas as crowds continue pouring into the protest venue. “Kettling” is a controversial tactic used by the police and the police chief has said strong new tactics will be on the...

پشت پرده اولین حضور لژهای فراماسونری در انگلستان

پشت پرده اولین حضور لژهای فراماسونری در انگلستان

سازمان فراماسونی در انگلستان ابتدا به وسیله مجامع بنایان به وجود آمد که در نیمه اول قرن سیزدهم تاسیس گردید . این گروه از بنایان از کشور آلمان وارد این کشور گردیده بودند و تشکیلات فراماسونی انگلیس از سازمان های ماسونی...

UK’s role in rehabilitating Qaddafis

UK’s role in rehabilitating Qaddafis

The British Prime Minister has held consultations with former Labour premier, at least twice in the past fortnight, seeking his advice about how to convince the Libyan despot to quit, senior officials said...