چهل و ششمین سالگرد حمله اسرائیل به ناو آمریکایی با ۲۰۰ کشته و مجروح

چهل و ششمین سالگرد حمله اسرائیل به ناو آمریکایی با ۲۰۰ کشته و مجروح

رژیم اشغالگر قدس این حمله را یک اشتباه! تلقی می‌کند و مقامات آمریکایی نیز از این حادثه با سکوت عبور می‌کنند. در طول مدت این 46 سال رسانه‌های آمریکایی نیز به هیچ وجه اقدام به پوشش اخبار این واقعه مرموز و تعجب برانگیز...