دانلود The Bat! Professional v5.2 Final – نرم افزار مدیریت ارسال و دریافت ایمیل

دانلود The Bat! Professional v5.2 Final – نرم افزار مدیریت ارسال و دریافت ایمیل

The Bat! Professional یک نرم افزار قدرتمند در زمینه ارسال و دریافت ایمیل است. این نرم افزار با پشتیبانی از چندین اکانت POP، multithreading واقعی، پشتیبانی از استاندارهای MIME و UUencode ، اعلام پیغام ، پشتیبانی از  PGP، صدور مجوز APOP ، مرتب سازی...