ایران چه نقشی در هندسه جدید سیاسی جهان دارد؟ + فیلم و عکس

ایران چه نقشی در هندسه جدید سیاسی جهان دارد؟ + فیلم و عکس

از هندسه جدید سیاسی در جهان چه می­ دانید؟ جهان غرب چگونه هندسه سیاسی جهان را تغییر داد؟ مصادیق تغییرات هندسه سیاسی توسط دولت های غربی چیست؟ زایش بیداری اسلامی چگونه با خاورمیانه جدید قابل پیوند است؟ برای روشن شدن...