خبرخوان

نوشته هایی با برچسب "Style Definitions"

متن کارت دعوت نیمه شعبان

متن کارت دعوت نیمه شعبان

متن کارت دعوت نیمه شعبان زمین، پر غرور که قدم‌هایت را فرش گشته، و می‌نازد که پذیرای وعده حق الهی است؛ و زمان، در سرور که از آغاز هستی در انتظار تو سپری‌گشته، و اکنون می‌داند که تا لحظه موعود دیگر چیزی نمانده؛ و من،...

بهشت و جهنم

بهشت و جهنم

که جمعی از مردم در اطراف دیگ بزرگ غذا نشسته بودند. همه گرسنه ، ناامید و در عذاب بودند. هر کدام قاشقی داشت که به دیگ می رسید ولی دسته قاشقها بلندتر از بازوی آنها بود...