بقایای نخستین کشتی اکتشافی قطب جنوب کشف شد

بقایای نخستین کشتی اکتشافی قطب جنوب کشف شد

کشتی SS Terra Nova که در سال 1910 کاپیتان رابرت اسکات را به منظور نخستین اکتشاف به سوی قطب جنوب برده بود، پس از 70 سال در سواحل گرینلند کشف شد....