دانلود Spyware Cease v7.1.2.1 – نرم افزار مقابله با جاسوس افزارها

دانلود Spyware Cease v7.1.2.1 – نرم افزار مقابله با جاسوس افزارها

سرعت بالای اسکن در این ابزار و شناسایی آخرین جاسوس افزارهایی که تولید شده اند با استفاده از یک بانک اطلاعاتی قدرتمند که به روزرسانی های سریع هم به آن کمک زیادی می کند از مهم ترین خصوصیات Spyware Cease محسوب می شوند. جالب است که...