هک پهپاد آمریکایی با روش ایرانی

هک پهپاد آمریکایی با روش ایرانی

این همان شیوه ای است که نیروهای ایرانی برای فرود پهپاد آمریکایی در سال 2011 استفاده کردند. تحلیلگران می گویند این نمایش نشان دهنده خطر بالقوه استفاده از پهپادها است.پهپادها هواپیماهای بدون سرنشینی هستند که اغلب توسط...