پیامک مخصوص عید مبعث

پیامک مخصوص عید مبعث

پیامک مخصوص عید مبعث سائل درمانده ناامید نگردد ، گر که بکوبد در سرای محمد (ص) ، ای که ندای اذان رسید به گوشت ، هان که به گوشت رسد ندای محمد (ص) . مبعث رسول اکرم بر همه مسلمانان جهان مبارک باد . . خواند زبان دلم ثنای محمد (ص) ،...