اس ام اس زیبای تبریک ماه مبارک رمضان ۹۱

اس ام اس زیبای تبریک ماه مبارک رمضان ۹۱

ماه مبارک آمد، ای دوستان بشارت کز سوی دوست ما را هر دم رسد اشارت آمد نوید رحمت، ای دل ز خواب برخیز باشد که باقی عمر، جبران شود خسارت ...