اس ام اس عید مبعث

اس ام اس عید مبعث

اس ام اس عید مبعث سائل درمانده ناامید نگردد گر که بکوبد در سرای محمد(ص) ای که ندای” اذان” رسید به گوشت هان که به گوشت رسد ندای محمد(ص) مبعث مبارک مولودی مبعث پیامبر(ص) ...