اس ام اس شهادت امام علی ۹۱

اس ام اس شهادت امام علی ۹۱

  این دست های خالی و ساده دخیلتان ، ما را فقط به رسم رفاقت دعا کنید . . . . . . ز مردم دل بکن یاد خدا کن / خدا را وقت تنهایی صدا کن در آن حالت که اشکت می چکد گرم /  غنیمت دان و ما را هم دعا کن . . . . . . در این روزها و شبهای مقدس...