اس ام اس مخصوص تبریک روز پزشک

اس ام اس مخصوص تبریک روز پزشک

آبله ، وبا ، مخملک جوش و کهیر و کورک جذام و گال و برفک قند و فشار و سرخک طرح و کشیک و عینک ! روز پزشک مبارک !...