اس ام اس پیامک التماس دعا به حجاج ۹۱

اس ام اس پیامک التماس دعا به حجاج ۹۱

 این دست های خالی و ساده دخیلتان ، ما را فقط به رسم رفاقت دعا کنید . . . ############## می کشی آه و در چشم هایت / می رمند آهوان دسته دسته در گلویت ترک می خورد بغض / التماس دعا! دل شکسته . . ....