مدیریت اطلاعات سیم کارت موبایل Dekart SIM Manager

مدیریت اطلاعات سیم کارت موبایل Dekart SIM Manager

 قابلیت های کلیدی نرم افزار Dekart SIM Manager: – تطبیق مخاطبین بین تلفن های داخل یک موسسه، بدون توجه به افرادی که از تلفن ها استفاده می کنند – تطبیق مخاطبین سیم کارت با مخاطبین ذخیره شده در address book یک email client مثل Outlook, Lotus Notes,...