«RQ170» اسلام آورد و خودکشی نکرد!

«RQ170» اسلام آورد و خودکشی نکرد!

بعد از فتح الفتوح عظیم ایران در جنگ الکترونیک که چشم شیطان بزرگ را همچین خیلی شیک از حدقه بیرون درآورد، کله گنده های کاخ سفید با حضور در اتاق بیضی، به بررسی این رخداد پرداختند. مشروح این جلسه را در زیر بخوانید؛ اوباما:...