می‌خواهند جسد “گارودی” را بسوزانند!

می‌خواهند جسد “گارودی” را بسوزانند!

گارودی در سال 1982 به دین مبین اسلام گروید و مبارزات سرسختانه‌ای با اسرائیل و دروغ بزرگ تاریخی به نام هلوکاست و جنایات صهیونیسم بین‌الملل و به ویژه اسرائیل آغاز نمود. در سال 1986 کتابی تحت عنوان «اساطیر تأسیس اسرائیل...