آمار و ارقامی از دنیای اینترنت

آمار و ارقامی از دنیای اینترنت

اینکه در سال ۲۰۱۲ چند ایمیل ارسال شده؟ چند دامنه ثبت شده؟ محبوب ترین مرورگرهای اینترنت کدام بوده اند؟چند نفر کاربر اینترنت هستند؟ و… سوالاتی هستندکه پاسخ های pingdom برای آنها چنین است: آیا می دانید آمارمنتش آمار و ارقامی...