استهزاء ادعای آزادی بیان در روز روشن؛نخبگانی که در گوگل پلاس ترور می‌شوند

استهزاء ادعای آزادی بیان در روز روشن؛نخبگانی که در گوگل پلاس ترور می‌شوند

ترور اکانت نخبگان در گوگل پلاس در حالي كه خيلي ها ادعای آزادی بیان را دارند، امری عادی تلقی می‌شود....