عجیب‌ترین موجودات سال ۲۰۱۲/ چلچراغ زیبای گوشتخوار و لجن دارای حافظه

عجیب‌ترین موجودات سال ۲۰۱۲/ چلچراغ زیبای گوشتخوار و لجن دارای حافظه

درحالی که سال میلادی به پایان می رسد، زمان نگاه کردن به گذشته و معرفی دوباره بزرگترین، عجیب ترین و کوچکترین حیواناتی فرا می رسد که در سال 2012 تیتر بسیاری از نشریات را به خود اختصاص دارند.درحالی که سال میلادی به پایان می...