نرم‌افزار کتابخانه تراث ۲ منتشر شد

نرم‌افزار کتابخانه تراث ۲ منتشر شد

كتابخانه مجازی تراث ۲ با محوريت فرهنگ، علوم و تاريخ اجتماعی مسلمانان به كوشش مركز تحقيقات كامپيوتری علوم اسلامی منتشر شد. به گزارش خبرگزاری بين‌المللی قرآن(ايكنا)، كتابخانه مجازی تراث ۲ شامل متن كامل ۲۸۳ عنوان كتاب...