اسامی ۱۲۰ کشور عضو جنبش غیر متعهدها

اسامی ۱۲۰ کشور عضو جنبش غیر متعهدها

جنبش غير متعهدها در آغاز با حضور 29 كشور تاسيس شد و اين كشورها همان كشورهايي بودند كه براي نخستين بار كنفرانس كشورهاي دو قاره آسيا و آفريقا را در آوريل 1955 در باندونگ اندونزي برگزار كردند كه پس از برگزاري اين كنفرانس، به...