تصاویر/ عروسک‌گردان کلاه‌قرمزی کیست؟

تصاویر/ عروسک‌گردان کلاه‌قرمزی کیست؟

عروسک‌گردان کلاه‌قرمزي، "دنيا فني‌زاده" دختر "پرويز فني‌زاده" است که تا کنون مقابل دوربين پخش برنامه‌هاي کلاه‌قرمزي ظاهر نشده است. ...