نرم افزار بازیابی سریع اطلاعات +لینک دانلود

نرم افزار بازیابی سریع اطلاعات +لینک دانلود

طراحان این نرم افزار که مطالعات بسیاری بر روش ها و الگوریتم های ریکاوری داده ها داشته اند توانسته اند از اندوخته های خود در بهترین نحو ممکن نرم افزاری را به وجود آورند که اکنون در ضمره تاثیرگذارترین و بهترین نرم افزار...