دانلود Mozilla Firefox v13.0 – شاهکاری جدید از بنیاد موزیلا

دانلود Mozilla Firefox v13.0 – شاهکاری جدید از بنیاد موزیلا

از مدت ها قبل طی پیش بینی هایی که میشد موزیلا قصد داشت تا علاوه بر بهبود سرعت و کارآیی این مرورگر تغییرات زیادی را هم در واسط کاربری دهد تا علاوه بر قدرت و کیفیت کاربران بتوانند با یک واسط کاربری جذاب تر از گذشته به گشت...