هنگام سفر دچار ماشین گرفتگی می‌شوید؟

هنگام سفر دچار ماشین گرفتگی می‌شوید؟

برخی افراد در حین مسافرت، حتی سفرهای کوتاه، در هنگام حرکت با وسیله نقلیه پس از مدتی دچار حالت تهوع می‌گردند که در پزشکی به بیماری حرکت و در بین مردم به «ماشین گرفتگی» مشهور می‌باشد. ...