دانلود مستند ماهی های غول آسا – National Geographic – Monster Fish: Giant Stingray

دانلود مستند ماهی های غول آسا – National Geographic – Monster Fish: Giant Stingray

توضیحات : در این مستند همراه می شویم با Zeb Hogan و شبکه نشنال جئوگرافیک که در تلاشند، آنچه که میتواند بزرگترین و مرگبارترین ماهی آب شیرین جهان است را شکار کنند . و سرانجام موفق میشوند این ماهی غول آسا را شکار کنند. هم اکنون با...