بهترین لپ‌تاپ‌ها در بازار ایران کدامند؟

بهترین لپ‌تاپ‌ها در بازار ایران کدامند؟

خریداران این لپ‌تاپ‌ها را کاربران حرفه‌اي که از لپ‌تاپ خود انتظاری بیش از یک کامپیوتر شخصی همراه دارند تشکیل مي‌دهند. طراحان به ویژه طراحان صنعتی، گرافیست ها، تدوینگران فیلم، تصویر و افرادی که با عکس و... سرو کار...