رمزگشایی از سلاح های قاتل جوان مدرسه سندی هوک +تصاویر

رمزگشایی از سلاح های قاتل جوان مدرسه سندی هوک +تصاویر

حادثه کشتار در مدرسه ابتدایی که روز گذشته در آمریکا رخ داد باز هم بحثهای مربوط به بازنگری و محدودیت حمل سلاح در آمریکا را زنده کرده است. اما نگاهی به سلاح های مورد استفاده در این کشتار و این که چگونه این چنین سلاح هایی به...