ادکلن مرگبار ساخت اسرائیل در بازار عطر

ادکلن مرگبار ساخت اسرائیل در بازار عطر

به گزارش مهر، ماجرا از ارسال پیامکهایی شروع می شود که در محتوای آن آمده است: «ادوکلن با عطر خوب به نام « lovley « ساخت اسرائیل که جدیدا از مرز عراق وارد ایران شده است، حاوی مواد کشنده است که پس از استنشاق آن پس از 4 الی 5 روز...