ارتباط عامل بمب گذاری های نروژ با لژ فراماسونری !

ارتباط عامل بمب گذاری های نروژ با لژ فراماسونری !

 عصر روز جمعه بیست دوم جولای ۲۰۱۱ ، فرد با انجام دو ماموریت تروریستی ۹۲ نفر را کشته و تعدای را مجروح می کند . اولین آن انفجار یک بمب قوی در ساعت ۳:۲۰ بعد از ظهر به وقت محلی در مقابل دفتر نخست وزیری نروژ در اسلو بود که بیشتر...