گوشیتان شما را به مبارزه می طلبد+دانلود

گوشیتان شما را به مبارزه می طلبد+دانلود

تا حالا شده كه تلفن همراهتون شما را به مبارزه دعوت كنه و يا از اون مهمتر ادعا كنه از شما باهوشتره ؟ برنامه ي زير را دانلود كنيد تا تلفن همراهتون شما را به مبارزه دعوت كنه. به گزارش خبرنگار فناوري اطلاعات باشگاه خبرنگاران؛...