چند ماه قبل ۱۰۸ نظامی ناتو را در بندرعباس دستگیر کردیم

چند ماه قبل ۱۰۸ نظامی ناتو را در بندرعباس دستگیر کردیم

فرمانده پدافند: چند ماه قبل 108 نظامی ناتو را در بندرعباس دستگیر کردیم اسماعیلی افزود: چند ماه قبل سیستم پدافند هوایی ما یک هواپیمای "ایساف" مخفف واژه‌های انگلیسیInternational Security) Assistance Force ) را که در افغانستان جنایت می‌کرد...