Inception جنگ نرم با سلاح خوابگردی

Inception جنگ نرم با سلاح خوابگردی

سالها پیش در دورانی نوجوانی ، رمانی ۳ قسمتی در ۳ جلد کتاب با عناوین "کوههای سفید" ، "شهر طلا و سرب" و "برکه آتش" انتشار یافت که نویسنده آن جان کریستوفر بود. یادش بخیر در سال دوم راهنمایی دبیر ادبیاتی داشتیم که مطالعه این کتاب...