آمریکایی ها به کدام خدا اعتماد دارند؟

آمریکایی ها به کدام خدا اعتماد دارند؟

با توجه به اين كه در يك دلاري تصويرهاي متقابل مكمل همديگرند، مي‌توان نتيجه گرفت كه خداي ادعايي آنها كه به آن معتقدند جرج واشنگتن است و به راهي كه او در آمريكا آغاز نموده كه همانا مقدمه جهان تك حكومتي سكولار است، اعتماد و...