– ایلّومیناتی، اتاق فکر شیطان/ فصل دوم

– ایلّومیناتی، اتاق فکر شیطان/ فصل دوم

Iranpn - سازمان‌های اداره‌ کننده‌ی جهان: Illuminati   - ایلّومیناتی، اتاق فکر شیطان/ فصل دوم  :   در فصل اول خواندیم که آدام وایسهاپت (Adam Weishaupt  ) متولد 1748 در ایالت بایرن، دو رگه آلمانی الاصل را بنیانگذار اولیه ایلومیناتی...