سایتی برای روشنگری فعالیت‌های منافقین

سایتی برای روشنگری فعالیت‌های منافقین

سایت "ندای حقیقت"با هدف افشاگری علیه فعالیت‌های جنایتکارانه سازمان‌ منافقین و افشاگری فعالیت ضدانسانی آنها، راه‌اندازی شد. به گزارش فارس، سایت "ندای حقیقت"با هدف افشاگری علیه فعالیت‌های جنایتکارانه سازمان‌ منافقین...