فراخوان طرح مستند کوتاه با موضوع حضرت رسول الله (ص)

فراخوان طرح مستند کوتاه با موضوع حضرت رسول الله (ص)

مرکز مستند سفیر در راستای رسالت خود مبنی بر حمایت از مستند سازان خوش فکر و کوشا برگزار می کند. واحد تولیدات کوتاه مرکز مستند سفیر در نظر دارد از آثار مستند کوتاه در راستای شخصیت والای پیامبر مهر و رحمت، حضرت محمد مصطفی...