شبکه خبری ” ننه‌علی” راه‌ اندازی شد

شبکه خبری ” ننه‌علی” راه‌ اندازی شد

این شبکه خبری با 14 بخش، اخبار متنوعی از هزارتوی عالم سیاست، بین‌ الملل، فرهنگ، هنر و البته دفاع مقدس را منتشر می‌ کند و اهدافی همچون اطلاع رسانی به آحاد ملت ایران، آگاهی بخشی عمومی از طریق نشر اخبار، حضور در جبهه جنگ...