عملیات فریب آمریکا در عراق و افغانستان + تصاویر و فیلم

عملیات فریب آمریکا در عراق و افغانستان + تصاویر و فیلم

  آمریکا چگونه با انتشار تصاویر بشردوستانه سعی در فریب افکار عمومی دارد؟ هدف رسانه ها از انتشار تصاویر رفتارهای انسان دوستانه نظامیان آمریکا در عراق و افغانستان چیست؟ برای آشنایی بیشتر با دو روی سکه حضور آمریکا در...