وجود یک نقص در برخی از پرینترهای سامسونگ

وجود یک نقص در برخی از پرینترهای سامسونگ

صاحبان برخی از پرینترهای سامسونگ متوجه شدند كه دستگاه‌های آن‌ها هدف حمله هكرها قرار دارند. به گزارش  ماهر، صاحبان برخی از پرینترهای سامسونگ متوجه شدند كه دستگاه‌های آن‌ها هدف حمله هكرها قرار دارند. پرینترهای سامسونگ...