دانلود Google Chrome 20.0.1132.43 – نرم افزار مرورگر گوگل کروم

دانلود Google Chrome 20.0.1132.43 – نرم افزار مرورگر گوگل کروم

بویژه در استفاده از تکنیک تهیه لیست سیاه از سایت های مخرب و روش گشت وب سایت ها در پشت لایه های امنیتی از جمله درون "جعبه شنی" و مرور ناشناس اینترنت. گوگل با ارائه گوگل کروم وارد بازار مرورگرهای وب شده است که هنوز انحصار ...