Gmail Notifier 1.0.25.0 – نرم افزار مدیریت جی میل ها

Gmail Notifier 1.0.25.0 – نرم افزار مدیریت جی میل ها

همانطور که می دانید IMAP یا Internet Message Access Protocol یک پروتکل برای خواندن ایمیل می باشد که در محیط شبکه و اینترنت مورد استفاده قرار می گیرد. SSL یا Secure Socket Layer یک پروتکل لایه جلسه (لایه 5) در مدل OSI می باشد که برای رمزگذاری اطلاعات...