ساخت زیباترین اسلایدشو ها با نرم افزار Photo Gallery Maker v2.76

ساخت زیباترین اسلایدشو ها با نرم افزار Photo Gallery Maker v2.76

ساخت اسلایدشو برای صفحات وب با تولید اتوماتیک دو پسوند HTML و SWF و همچنین امکان خروجی گرفتن به صورت سی دی یا دی وی دی با اجرای اتورانی که توسط نرم افزار ساخته می شود دو مرحله از اصلی ترین مدل های خروجی نرم افزار را تشکیل می...