۱۰ ثروتمند نخست جهان از نگاه فوربس

۱۰ ثروتمند نخست جهان از نگاه فوربس

در جایگاه دوم " بیل گیتس" مدیر عامل آمریکایی شرکت مایکروسافت قرار دارد . گیتس در این لیست صاحب 67 میلیارد دلار ثروت عنوان شده است . طبق این لیست در سال 2013 دنیا 1426 میلیاردر دارد. دو هفته نامه "فوربس" (Forbes) در آمریکا جدیدترین...