از ام ۴ ارتقاء یافته تا بولپاپ چینی + عکس

از ام ۴ ارتقاء یافته تا بولپاپ چینی + عکس

در چند دهه اخیر و با وجود تغییرات در نوع بسیاری از جنگ ها و همچنین معرفی و ظهور تکنولوژی های پیشرفته سلاح های هجومی نیز دچار تغییرات زیادی شدند. بسیاری از سلاح های هجومی با استفاده از فناوری های جدید و با حفظ ظاهر عادی خود...