دانلود Flag 3D Screensaver v1.0 – برافراشته شدن پرچم کشورها

دانلود Flag 3D Screensaver v1.0 – برافراشته شدن پرچم کشورها

قابلیت های کلیدی نرم افزار Flag 3D Screensaver: - غروب زیبای آفتاب به عنوان پس زمینه - امکان تغییر در سرعت وزش باد - به حرکت درآمدن پرچم کشورها هماهنگ با وزش باد - امکان انتخاب تصاویر دلخواه به عنوان پس زمینه - سازگار با نسخه های...