کلمه”حلال” یک دختر استرالیایی را مسلمان کرد

کلمه”حلال” یک دختر استرالیایی را مسلمان کرد

تحصیل یک دانشجوی دختر استرالیایی در دانشگاهی که بیشتر دانشجویان آن مسلمان هستند و بر حلال بودن غذاها تاکید داشتند، موجب توجه وی به معنا و تفسیر این کلمه و آشنایی وی با دین مبین اسلام شد. عقیق: دانشجوی استرالیایی توسط...