گام‌های ایرانی برای ساخت تبلت

گام‌های ایرانی برای ساخت تبلت

خوشبختانه شرکت هاي ايراني با استفاده از توان و دانش بومي توانسته اند گام هاي موثري در زمينه فناوري هاي جديد بر دارند. يکي از فناوري ها مسئله ساخت رايانه هاي لوحي است که خوشبختانه امروز شاهد حضور تبلت هايي ايراني در بازار...